sadnaot SOS אלימות - המרכז ללימודי אלימות בישראל
More in this chapter
סרטונים - אתר בן הצילצולים

 
 • הסרט "הטיול" מתוך התוכנית "זה לא אני"
   
  הכיתה יוצאת לטיול, אך לפני שיוצאים לדרך, התלמידים צריכים להכין עבודה הקשורה לטיול. מאיה ועוד כמה תלמידים יושבים להכין את העבודה ביחד, אבל למאיה אין סבלנות לשאלות, והיא לא מוכנה לתת להם להעתיק ממנה.
  יואב מתרגז ומחליט להטיל עליה חרם. כל התלמידים מקשיבים לו ומשתפים פעולה. מאיה נפגעת מאוד מן החרם ומחליטה לא לצאת לטיול. למנחם, המורה, יש רעיון ...
   
 • הסרט Odd Girl Out :
   
  אם ובתה מתעמתים מול איומים של נערים וחברה שיכולה לרסק נפשית נערים מסביבם. נערה מתבגרת נכנסת לדיכאונות כאשר חבריה בבית הספר מטילים עליה חרם. האם של הילדה חייבת לעזור לביתה ולהחזיר לה את הבטחון העצמי אשר נעלם כליל.
   
 
 
מרכז SOS כלים חדשניים להפחתת אלימות וניכור ת.ד. 35006 ת"א מיקוד 61350, טלפון: 03-6820646 ,054-4595612 פקס: 03-6820646